zanjan
Sunday, February 28, 2021

Hakkımızda

Zencan eyaletinin yatırım hizmetleri merkezinin temel görevleri

1. Eyalette yatırım yapmakla ilgili işleri destekleme, kolaylaştırma ve hızlandırılması

2. Yatırım kapasiteleri, öncelikleri ve fırsatları belirleme ve bilgilendirme

3. Yasal teşvikler gibi ilgili kanun ve kuralları belirleme ve duyurma

4. Eyalette yatırım isteklilerinin kabulü ve farklı bölgelerde mevcut olan kapasite ve altyapı bilgilerini kullanarak projenin optimum yer belirleme gibi yatırım projesi oluşturmaya ilişkin işlerin takibi

5. Birçok yürütme organlarına defalarca buşvuru ihtiyacını kaldırmak yoluyla yatırımcılara yardım etmek ve gereken ruhsatları almak için yatırım birimi pencere çerçevesinde merkeziyetçi şekilde koordinasyon ve takip işlerini yapmak

6. Yabancı yatırım ruhsatını vermeye yönelik yabancı yatırımcıların dilekçesini gereken diğer belgelerle birlikte almak ve İran'ın Yatırım, Ekonomik ve Teknik Yardımları Kurumu'yla koordinasyon

7. Yabancı yatırım projeleriyle ilgili yabancı uyruklular için vize çıkarma, ikametgah alma ve iş izni vermek

8. Yatırım projeleri uygulanması sürecini gözlemleme

9. Yabancı yatırım projelerin girdi sermayelerinin kaydının takibi

10. Yabancı yatırım projeleri hususundaki alınan kararların iyi uygulanmasını korumak

Zencan eyaletinin valisi ve eyaletin yatırım hizmetleri merkezinin başkanının sözü

 

Zencan eyaleti İran kuzeybatısındaki özel konumu ve farklı ekonomik sektörlerdeki kapasiteleri ve uygun altyapılarına göre ülkenin en cazip yatırım hedeflerinden biri sayılmaktadır. Biz bu gün yatırımcıların başvuru ocağı olan eyaletin yatırım hizmetleri merkezinde kendi hizmet ve özel desteklerini sunmakla eyalette saygıdeğer yatırımcılara ev sahipliği yapaktan gurur duyuyoruz. Değerli yatırımcılar Zencan eyaleti yatırım hizmetlerine her zaman ve kendi yatırım hayatları boyunca başvurarak bu merkezin özel hizmetlerinden yararlanabilirler.

 

Zencan eyaletinin valisi ve Zencan eyaleti yatırım hizmetleri merkezinin başkanı

 

Eyaletin yatırım hizmetleri merkezinin başkan yardımcısının sözü

 

Zencan eyaletinin yatırım hizmetleri merkezi eyaletin yatırımla ilgili kapasite, kabiliyet, avantaj ve fırsatlarını yatırımcılara tanıtmaya yönelik yatırımcılar için güvenilir bir yoldaş gibidir. Bu merkezde yatırım birimi penceresi çerçevesinde yatırımcılarla ilgili tüm işlerin takibi merkeziyetçi bir şekilde eyaletin yürütme organlarının tam yetkili temsilcileri tarafından yapılır. İlgilenen yatırımcılar bu merkezde bulunarak başvuru yapabilir, telefon görüşmesi veya e-posta gibi farklı yollarla merkezle irtibata geçebilir ve gerekli bilgiyi edinebilir.

دی ان ان